Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach – Lange dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie TT-15.1-32/24 2024-04-17 13:26 2024-04-30 13:30
2. Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z ujęć zlokalizowanych na terenie SUW Ostroszowice TT-15.1-29/24 2024-04-15 08:46 2024-04-25 10:30
3. Dostawa, montaż i uruchomienie przenośnika ślimakowego dwuwałowego osadu spod prasy taśmowej na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 144 TT-15.1-28/24 2024-04-05 14:53 2024-04-23 09:30
4. Dostawa 4 szt. samochodów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie TT-15.1-25/24 2024-03-22 10:21 2024-04-02 09:30
5. Zakup rur PE Dn110 RC KACZMAREK FZ/152/2024 2024-03-21 14:06 2024-03-25 15:00
6. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem maceratora sitowo-nożowego wraz z wykonaniem rurociągu omijającego osadu recyrkulowanego i niezbędnej infrastruktury technicznej na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie TT-15.1-13/24 2024-03-14 08:28 2024-03-22 09:30
7. Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach – Lange dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie TT-15.1-26/24 2024-03-06 08:17 2024-03-15 13:30
8. Aktualizacja operatów wodnoprawnych na pobór wody z ujęć powierzchniowych SUW Ostroszowice TT-15.1-20/24 2024-03-06 08:14 2024-03-14 10:30
9. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi w celu umożliwienia dojazdu pojazdów na nieruchomości WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie TT-15.1-17/24 2024-02-28 13:16 2024-03-12 09:30
10. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej w Niemczy TT-15.1-24/24 2024-02-22 14:53 2024-03-01 09:30
11. „Wykonanie przeglądu serwisowego sprężarek firmy Kaeser dla potrzeb WiK Sp. z o.,o. w Dzierżoniowie” TT-15.1-23/24 2024-02-22 10:59 2024-02-29 11:00
12. Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego w ul. Słowiańskiej w Dzierżoniowie TT-15.1-18/24 2024-02-22 09:56 2024-03-15 11:30
13. Dostawa rur PE-RC dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Korczaka w Dzierżoniowie TT-15.1-21/24 2024-02-22 08:37 2024-02-28 09:30
14. „Wykonanie usługi serwisowej dmuchaw SIEMENS na oczyszczalniach ścieków w Bielawie” TT-15.1-19/24 2024-02-19 09:10 2024-02-29 09:30
15. Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego w ul. Kasztanowej, ul. Polnej, ul. Bocznej, ul. Lipowej i ul. Akacjowej w Bielawie. TT-15.1-16/24 2024-02-06 10:48 2024-02-23 11:30
16. Dostawa rur PE-RC dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Bielawie” oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej od Placu Piastów Śląskich do ul. Groszowieckiej w Piławie Górnej TT-15.1-15/24 2024-02-05 14:27 2024-02-09 09:30
17. „Dostawy materiałów biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” TT-15.1-14/24 2024-01-29 14:17 2024-02-05 09:30
18. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie TT-15.1-12/24 2024-01-25 14:55 2024-02-01 09:30
19. Wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Korczaka w Dzierżoniowie TT-15.1-111/24 2024-01-15 15:15 2024-01-23 09:30
20. Dostawa rur kanalizacyjnych PVC SN 8 SDR 34 L3000 dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka – ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie TT-15.1-10/24 2024-01-15 14:03 2024-01-19 09:30
21. Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie – odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie TT-15.1-106/23 2024-01-15 08:31 2024-02-01 09:30
22. „Wykonywanie przeglądów, konserwacji i kalibracji przenośnych i stacjonarnych systemów detekcji gazów dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2024-2025” TT-15.1-9/24 2024-01-12 11:13 2024-01-24 11:30
23. Dostawy odczynników, testów i wzorców dla potrzeb Działu Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-8/24 2024-01-12 10:00 2024-01-26 11:30
24. Dostawy flokulantu SUPERFLOC A-110 PWG przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-7/24 2024-01-05 14:09 2024-01-16 11:00
25. Dostawy płynnego siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-6/24 2024-01-05 14:02 2024-01-16 13:00
26. Dostawy koagulantu FLOKOR 105B przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-5/24 2024-01-05 13:54 2024-01-16 12:00
27. Dostawy chlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-4/24 2024-01-05 13:46 2024-01-16 14:00
28. Dostawy kwasu solnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-3/24 2024-01-05 13:42 2024-01-16 13:30
29. Dostawy płynnego wodorotlenku sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-2/24 2024-01-05 13:37 2024-01-19 12:30
30. Dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. TT-15.1-1/24 2024-01-05 13:31 2024-01-19 11:30
Legenda
- Current
- Archive